Arbetspass

Från och med 2016 så införs ett obligatoriskt arbetspass istället för som tidigare två obligatoriska städdagar.
Alla medlemmar som använder sällskapets tjänster på varv eller i hamn är skyldig att göra ett arbetspass under säsongen.
Detta omfattar innehavare av:
– Varvsplats
– Hamnplats
– Jolleplats
– Kajak-/Kanotplats
– Trailerplats
– Vattescooterplats
– Sjösättningsplats

Reglerna gäller även om du säljer båten under säsongen.

Det finns många arbetsuppgifter som behöver göras för att sköta ett båtsällskap . Om alla hjälps åt så blir det inte så krävande för några få och dessutom så ökar samhörigheten i sällskapet. Förra årets nya upplägg för arbetspassen fungerade som helhet mycket bra och vi hoppas det kommer fungera ännu bättre under 2017.

  • Ett arbetspass beräknas ta ca 4 timmar.
  • Då alla inte kan göra alla uppgifter har vi försökt dela upp arbetsuppgifterna så att alla kan välja något man klarar av.
    Du bokar in dig på arbetspass via vår hemsida. För detta behöver du logga in på sidan och sedan väljer du enkelt det pass som du vill anmäla dig för.
  • Arbetsledare kan vara HSS funktionärer eller medlemmar. Om inte annat angivits är arbetsledaren den person i gruppen vars efternamn kommer först i alfabetsordning.
  • Vi har verktyg till de vanligaste arbetspassen i den nya containern, men verktyg kan behöva tas med och behöver inköp göras så spara och lämna kvittot till kassören Niclas Cronsioe.
  • Rapport efter varje pass med påskrift av alla deltagare läggs i postlådan på området av arbetsledaren.
  • De som inte ställer upp på något arbetspass under året får en straffavgift på 1000 kr.

Tänk på att börja med att fylla de tidiga arbetspassen i kalendern (kräver inloggning). Väntar du för länge finns det risk att alla arbetspass är uppbokade.

Lycka till och tänk på säkerheten vid arbetspassen så att ingen skadas!

Styrelsen för HSS

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X