Stig_Sterneborg

Stig Sterneborg

Slipförman & Hamnkommitté

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Resurs till Arbets-, Hamn-, Varvscheferna. Stickan hjälper till med det mesta, och rycker ut när det behövs

Mobil:070‐150 45 95
Email: stig@hasselbysjosallskap.se

ThomasJohansson

Tomas Johansson

Slipförman

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Mobil: 070-326 77 39
Email: thomas@hasselbysjosallskap.se

Mikael_Nylander

Mikael Nylander

Slipförman

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Mobil: 070‐582 54 98
Email: mikael@hasselbysjosallskap.se

Robin_Sittkoff

Robin Sittkoff

Slipförman

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Mobil: 070-273 84 94
Email: robin@hasselbysjosallskap.se

Bengt

Bengt Lundqvist

Vice Hamnkapten & Hamnkommitté

Resurs till Arbets-, Hamn-, Varvscheferna.
Bengt hjälper till med det mesta, och rycker ut när det behövs.

Mobil: 070‐678 36 70
Email: bent@hasselbysjosallskap.se

anders_eldh

Anders Eldh

Nattvaktschef

Ansvarar för HSS löpande nattvaktsverksamhet.

Mobil: 073‐946 80 25
Email: anders@hasselbysjosallskap.se

Goran_Walerud

Göran Walerud

Juniorledare

Huvudansvarig för HSS juniorsegling.

Mobil: 070-267 55 20
Email: juniorsegling@hasselbysjosallskap.se

Jesper_Gummeson

Jesper Gummeson

Juniorledare

Ansvarar för HSS juniorsegling.

Mobil: 070-921 42 78
Email: juniorsegling@hasselbysjosallskap.se

Jonas_Baath

Jonas Bååth

Juniorledare

Ansvarar för HSS juniorsegling.

Mobil: 070-767 78 00
Email: jonas@hasselbysjosallskap.se

Maud

Maud Lundqvist

Nöjeskommité

Svarar tillsammans med Klubbmästaren för HSS fester och arrangemang.
Ser till att det finns förtäring vid sjösättning, båtupptagning och städkvällar.
Fixar fika till möten.

Tel: 08-89 36 70
Email: maud@hasselbysjosallskap.se

Monica_Morein

Monica Morein

Nöjeskommité

Svarar tillsammans med Klubbmästaren för HSS fester och arrangemang.
Ser till att det finns förtäring vid sjösättning, båtupptagning och städkvällar.
Fixar fika till möten.

Mobil: 070-259 58 39
Email: monica@hasselbysjosallskap.se

Övriga funktionärer

Valberedning

Monika Stendal
Mobil: 070-538 12 22
Linus Torbjörnsson
Mobil: 070-592 16 63
Tina Dernelid
Mobil: 070-265 56 36
Revisorer:
Ordinarie – Lennart Carlsson 070-536 11 36
Ordinarie – Roland Ahlstedt 070-444 74 48
Suppleant – Irma Rosenberg 073-360 45 73

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X