Medlemsskap

Medlemskap
Seniormedlem & juniormedlem
Huvudformen för medlemskap är senior- och juniormedlem. Personer som är minst 18 år (eller ska fylla 18 under året) kan väljas in som seniormedlem. Barn och ungdomar under 18 väljs in som juniormedlemmar. Endast seniormedlemmar har rösträtt vid möten.
Juniormedlem kan ansöka om medlemskap vid 18 års ålder och får ½ startavgift fram till dess man fyller 23 år om man varit juniormedlem i minst 3 år och kan styrka nautisk kompetens motsvarande minst förarbevis.
Juniormedlem kan anmäla intresse att deltaga i juniorseglingen, vidare kan juniormedlem få plats att lägga upp en jolle i området.
Familjemedlemskap
Till seniormedlemskapet kan familjemedlemsskap knytas. För att hålla ihop medlemsbanden är junior-/familj medlemsskap knutet till en seniormedlem där sådan finns och som i så fall samtidigt är ansvarig för att information med mera förs vidare inom “familjen”.
Minst förarbevis krav för medlemskap
För att få bli seniormedlem krävs ett intyg på förarbevis för segel- och motorbåtar.

Ansökan om medlemskap
Ladda ned blanketten:

Ansokan_medlemskap_hss

Berätta gärna om ditt (och familjens) båtintresse.

Skicka den ifyllda blanketten till klubbadressen tillsammans med en kopia på intyg av din nautiska kompetens – lägst förarbevis för segel- och motorbåtar.
Ditt medlemskap träder i kraft så snart som klubben erhållit din medlemsavgift och samtidigt placeras du i vår kölista för båtplats.
Nyckel till varvet
Nyckel kan du hämta hos Joachim Adolfsson, så fort du betalt din medlemsavgift.
Nyckeln kostar 400 kr inklusive 200 kr i deponeringsavgift.

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X