Miljöregler

Miljöregler Hässelby Sjösällskap (HSS)
– Hässelby Sjösällskap har som mål att minimera hälso- och miljöpåverkan vid båtutnyttjande samt underhållsarbeten.
– Hässelby Sjösällskaps miljöregler skall följas av alla medlemmar i Hässelby Sjösällskap och är en viktig del i sällskapets verksamhet.

• Medlem i Hässelby Sjösällskap skall vidta åtgärder så att inte spill av miljöfarlig vätska, t.ex. olja, glykol och drivmedel rinner ut i vattnet eller på land.
– Vid olycka där miljöfarlig vätska kommer ut i vattnet skall räddningstjänst larmas omedelbart via telefonnummer 112.
– Vid liknande olycka på land finns Absorbtionsdukar i miljöstationen. Kontakta Miljöansvarig alternativt annan HSS styrelsemedlem för att komma åt dessa och vid behov kontakta även räddningstjänsten.
• Medlemmar i Hässelby Sjösällskap skall sträva efter att övergå till att använda miljövänliga alternativ av olja, drivmedel, glykol samt andra miljöfarliga kemikalier där sådana finns.
• Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen.
• Det är förbjudet enligt lag att tömma sin båttoalett i vattnet. För tömning av båttoaletter hänvisas till Kvarnvikens Båtklubb eller andra toatömningsstationer.
• Aktuell lista på installerade stationer finns på: www.batmiljo.se.

Båtbottenfärger:
– Hässelby Sjösällskaps medlemmar rekommenderas redan från år 2016 överväga att inte använda båtbottenfärg.
– Medlem som har båt med bottenfärg innehållande Tributyltenn (TBT) skall inom 2016 sanera sin botten från dessa ämnen. Kontakta miljöansvarig om osäkerhet finns. Miljöansvarig har även rätt att om misstanke finns utföra stickprov.
– Medlem som har båt med Bottenfärg innehållande Koppar, Zink eller liknande ämnen skall inom 3år (före år 2019) fasa ut denna.
– För medlem vars båt har sin huvudsakliga vistelse längre än halva säsongen i Mälaren, gäller totalt förbud av bottenfärger innehållande biocidfärger.
– Som ett första steg i utfasningsplanen skall HSS Medlem fylla i blankett “Enkät bottenfärg”. Se under rubrik “Miljö” på hemsidan.

Info om godkända bottenfärger hittar du här: Godkända bottenfärger)

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X