Hamn & Varv

Information gällande nya nyckelsystemet
Sedan en tid tillbaka så har vi vid HSS börjat använda ett nytt låssystem (Axema – VAKA).
För produktinformation se
www.axema.se
Det nya låssystemet ersätter det gamla då det krävde mycket tillsyn och service samt under längre tid haft flera incidenter vilket medfört problem för många av HSS medlemmar.

Fördelar med det nya:
Det nya kräver mindre service/support då vi nu använder kontaktfri kodbricka istället för traditionell nyckel. Nya lösningen innehåller inget batteri, vilket vårt äldre låssystem gjorde. Dvs. inga batteribyten behöver göras av respektive nyckelinnehavare.
Entrégrinden har ingen traditionell låscylinder vilket betyder att låsen under vintertid ej kommer att frysa samt att låsen ej behöver smörjas.
Ökad säkerhet, vid bortkommen/tappad kodbricka kan den lätt spärras och ersättas med en ny.

Viktiga saker att tänka på vid användning av nya låssystemet:
Om du har flera kodbrickor dvs. kodbrickor till andra adresser/lås mm.
Ha EJ flera kodbrickor på samma nyckelring då de kan störa varandra med koder mm, vilket resulterar i att Du ej kommer att komma in.
Glöm ej koden som du själv valt.
Glömmer du den får du kontakta: info@hasselbysjosallskap.se

Övrig information:

HSS följer Datainspektionens krav och direktiv gällande användning av elektroniska nycklar, datalagring och dess tillgänglighet.

Lycka till med Din nya nyckel!
Hälsningar
Styrelsen 2016-06-22

Grinden till varvet ska alltid vara stängd och låst, förutom vid in- och utpassage. Vi vill givetvis inte ha in obehöriga på vår mark och till våra båtar.
Lastbilstransporter inom området får bara ske efter tillstånd av varvschef eller hamnkapten. Vi har känslig mark på området och våra bryggor tål inte stora laster.
Parkering av båttrailers eller båtar på varvet får bara ske efter godkännande av varvschefen. Vi har inte utrymme så att vi kan få plats med fler trailers än vad som planerats.

Kom ihåg!
Märk din båt och din trailer med medlemsnummer, namn och telefonnummer!
Vintertid ska alla båtar vara tydligt märkta med namn, medlemsnummer och telefonnummer. Vi kan behöva ringa ägaren om något hänt, till exempel om täckningen blåst av. Det är samtidigt varje medlems ansvar att se till sin båt.

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X