Stig_Sterneborg

Stig Sterneborg

Slipförman & Hamnkommitté

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Resurs till Arbets-, Hamn-, Varvscheferna. Stickan hjälper till med det mesta, och rycker ut när det behövs

Email: slip@hasselbysjosallskap.se

ThomasJohansson

Tomas Johansson

Slipförman

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.
Email: slip@hasselbysjosallskap.se

Bild kommer

Marcus Holmlund

Slipförman

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Email: slip@hasselbysjosallskap.se

Robin_Sittkoff

Robin Sittkoff

Slipförman

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Email: slip@hasselbysjosallskap.se

Robin_Sittkoff

Robin Sittkoff

Vice Hamnkapten & Hamnkommitté

Resurs till Arbets-, Hamn-, Varvscheferna.
Bengt hjälper till med det mesta, och rycker ut när det behövs.

Mobil: 070-273 84 94
Email: hamnochvarv@hasselbysjosallskap.se

Rune Thyselius

Rune Thyselius

Nattvaktschef

Ansvarar för HSS löpande nattvaktsverksamhet.

Mobil: 0708-32 01 03
Email: nattvakt@hasselbysjosallskap.se

Rolf Bråsäter

Rolf Bråsäter

Nöjeskommitté , tisdagsseglingarna

Grillkung vid våra Tisdagsseglingar.

Email: klubbsegling@hasselbysjosallskap.se

pelle

Pelle Lövholm

Support till Arbetsledare / Klubbansvarig

Särskilt utsedd att ansvara för att supporta våra arbetsledare

Email: arbetsledning@hasselbysjosallskap.se

Niclas Cronsioe

Niclas Cronsioe

IT-ansvarig

Klubbens IT-ansvarige. Tar också hand om klubbens hemsida.

Mobil: 070-243 33 00
Email: it@hasselbysjosallskap.se

Henrik Lau Eriksson

Henrik Lau Eriksson

Nyckel- & Inpasseringsansvarig

Ansvarar för inpassage, nycklar och nyckelavgifter samt för kontroll och underhåll av alla lås.

Mobil: 072-977 69 81
Email: nycklar@hasselbysjosallskap.se

Cecilia Horvath

Cissi Horvath

Nöjeskommité

Svarar tillsammans med Klubbmästaren för HSS fester och arrangemang.
Ser till att det finns förtäring vid sjösättning, båtupptagning och städkvällar.
Fixar fika till möten.
Mobil Cecilia: 076-723 58 90
Email: noje@hasselbysjosallskap.se

Tina Dernelid

Tina Dernelid

Nöjeskommité

Svarar tillsammans med Klubbmästaren för HSS fester och arrangemang.
Ser till att det finns förtäring vid sjösättning, båtupptagning och städkvällar.
Fixar fika till möten.
Mobil Tina: 070-265 56 36
Email: noje@hasselbysjosallskap.se

Doris Axeblad

doris

Nöjeskommité

Svarar tillsammans med Klubbmästaren för HSS fester och arrangemang.
Ser till att det finns förtäring vid sjösättning, båtupptagning och städkvällar.
Fixar fika till möten.
Mobil Doris: 070‐202 82 36
Email: noje@hasselbysjosallskap.se

Övriga funktionärer

Valberedning

Monika Stendal
Mobil: 070-538 12 22
Linus Torbjörnsson
Mobil: 070-592 16 63
Tina Dernelid
Mobil: 070-265 56 36
Revisorer:
Ordinarie – Lennart Carlsson 070-536 11 36
Ordinarie – Bengt Hunyadi
Suppleant – Irma Rosenberg 073-360 45 73

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X