Stig_Sterneborg

Stig Sterneborg

Slipförman & Hamnkommitté

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Resurs till Arbets-, Hamn-, Varvscheferna. Stickan hjälper till med det mesta, och rycker ut när det behövs

Email: slip@hasselbysjosallskap.se

ThomasJohansson

Tomas Johansson

Slipförman

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.
Email: slip@hasselbysjosallskap.se

Bild kommer

Marcus Holmlund

Slipförman

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Email: slip@hasselbysjosallskap.se

Robin_Sittkoff

Robin Sittkoff

Slipförman

Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar samt ordningen på varvet.

Email: slip@hasselbysjosallskap.se

Robin_Sittkoff

Robin Sittkoff

Vice Hamnkapten & Hamnkommitté

Resurs till Arbets-, Hamn-, Varvscheferna.
Bengt hjälper till med det mesta, och rycker ut när det behövs.

Mobil: 070-273 84 94
Email: hamnochvarv@hasselbysjosallskap.se

anders_eldh

Anders Eldh

Nattvaktschef

Ansvarar för HSS löpande nattvaktsverksamhet.

Mobil: 073‐946 80 25
Email: nattvakt@hasselbysjosallskap.se

Rolf Bråsäter

Rolf Bråsäter

Nöjeskommitté , tisdagsseglingarna

Grillkung vid våra Tisdagsseglingar.

Email: klubbsegling@hasselbysjosallskap.se

pelle

Pelle Lövholm

Support till Arbetsledare / Klubbansvarig

Särskilt utsedd att ansvara för att supporta våra arbetsledare

Email: arbetsledning@hasselbysjosallskap.se

niclas_bw

Niclas Cronsioe

IT-ansvarig

Klubbens IT-ansvarige. Tar också hand om klubbens hemsida.

Mobil: 070-243 33 00
Email: niclas@hasselbysjosallskap.se

Henrik Lau Eriksson

Henrik Lau Eriksson

Nyckel- & Inpasseringsansvarig

Ansvarar för inpassage, nycklar och nyckelavgifter samt för kontroll och underhåll av alla lås.

Mobil: 072-977 69 81‬
Email: nycklar@hasselbysjosallskap.se

Cecilia Horvath

Cissi Horvath

Nöjeskommité

Svarar tillsammans med Klubbmästaren för HSS fester och arrangemang.
Ser till att det finns förtäring vid sjösättning, båtupptagning och städkvällar.
Fixar fika till möten.
Email: noje@hasselbysjosallskap.se

Tina Dernelid

Tina Dernelid

Nöjeskommité

Svarar tillsammans med Klubbmästaren för HSS fester och arrangemang.
Ser till att det finns förtäring vid sjösättning, båtupptagning och städkvällar.
Fixar fika till möten.
Email: noje@hasselbysjosallskap.se

Doris Axeblad

doris

Nöjeskommité

Svarar tillsammans med Klubbmästaren för HSS fester och arrangemang.
Ser till att det finns förtäring vid sjösättning, båtupptagning och städkvällar.
Fixar fika till möten.
Email: noje@hasselbysjosallskap.se

Övriga funktionärer

Valberedning

Monika Stendal
Mobil: 070-538 12 22
Linus Torbjörnsson
Mobil: 070-592 16 63
Tina Dernelid
Mobil: 070-265 56 36
Revisorer:
Ordinarie – Lennart Carlsson 070-536 11 36
Ordinarie – Bengt Hunyadi
Suppleant – Irma Rosenberg 073-360 45 73

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X