Bo Olsson

Bo Olsson

Ordförande

Leder vår löpande verksamhet så att årsmötets och höstmötets beslut genomförs och att HSS mål förverkligas enligt stadgar och budget. Ansvarar för Sällskapets kontakter med myndigheter, båtsportens organisationer och media.

Mobil: 070-6674976
Email: bo@hasselbysjosallskap.se

Bengt Hunyadi

Bengt Hunyadi

Kassör

Ansvarar för Sällskapets bokföring och redovisning. Ansvarar för sammanställning av budget samt att löpande initiera åtgärder vid avvikelser. Ansvarar för att Sällskapet har fullgott försäkringsskydd och är kontaktman för båtägarnas egen försäkring.
Email: kassor@hasselbysjosallskap.se

Tony Sterneborg

Tony Sterneborg

Varvschef

Ansvarar för vår varvsverksamhet, sjösättnings- och upptagningssystem samt varvsplanen. Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar med hjälp av slipförmännen. Upprättar fördelningsplan för varvsplatser. Ansvarar för varvskostnader, varvsintäkter samt avgifter.

Mobil: 070-585 95 33
Email: tony@hasselbysjosallskap.se

Richard Möller

Richard Möller

Hamnkapten

Ansvarar för vår hamnverksamhet och anläggning och har det överordnande ansvaret för nattvaktsverksamheten. Ansvarar för kontakten med kommun för våra hyrda bryggor. Upprättar fördelningsplan för hamn- och landplatser samt handlägger förändringar under säsongen. Ansvarar för hamnkostnader, hamnsintäkter samt avgifter.

070-986 06 27
hamn@hasselbysjosallskap.se

Richard Möller

Richard Möller

Arbetsledare/Klubbansvarig

Planerar, leder och genomför beslutade arbeten och projekt med hjälp av kallade medlemmar. Leder städkvällarna. Ansvarar för förrådscontainer, staket och grindar samt bojbåt och klubbeka.
Ansvarar för klubbhuset, el- och VVS-anläggningar inklusive avloppstanken.

Mobil:  070-986 06 27
Email: arbetsledning@hasselbysjosallskap.se

Ylva Lindgren

Ylva Lindgren

Klubbmästare

Med hjälp av nöjeskommittén organiserar Klubbmästaren HSS fester och arrangemang. Ser till att det finns förtäring vid sjösätting, båtupptagning och städkvällar. Fixar fika till möten.
Email: klubbmastare@hasselbysjosallskap.se

Claes_Ernow

Claes Ernow

Vice Ordförande & Klubbseglingsledare

Inträder i ordförandens ställe vid dennes frånvaro.
Ansvarar för HSS klubbseglingar.

Mobil: 070‐660 54 15
Email: klubbsegling@hasselbysjosallskap.se

erik_astvik

Erik Astvik

Medlemssekreterare

Ansvarar för kansli och medlemsregister.
Skickar ut välkomstmaterial till nya medlemmar.
Handlägger medlemsärenden.

Mobil: 070‐261 11 25
Email: medlem@hasselbysjosallskap.se

Cissi Horvath

Cecilia Horvath

Informationsansvarig

Ansvarar för Sällskapets nyhetsbrev och informationstavlor.
Med andra ord ser till att du blir informerad av vad som händer i HSS.

Mobil: 076-723 58 90
Email: info@hasselbysjosallskap.se

Jenny Pirard

Jenny Pirard

Miljöansvar

Miljöansvarig bevakar att vi följer våra miljöregler och uppfyller myndigheternas krav. Föreslår korrigerande åtgärder vid behov.

Email: miljo@hasselbysjosallskap.se

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X