Avgifter

Medlemsavgifter

Medlemsavgift
300:-
Inträdesavgift, betalas först när man erhållit hamn- eller varvsplats
3.000:-
Seniormedlem
300:-
Familjemedlem
(medlemskapet knutet till ett seniormedlemskap)
100:-

Juniormedlem upp till 18 år
100:-

Grundavgift, inkl 130 cm båtbredd.
1168:-
Tillägg per cm båtbredd, >130 cm
4,48:-

Hyra för Y-bommar

4,5 meter
200:-
6,0 meter
400:-
8,0 meter
600:-
10,0 meter
750:-

Hyra för boj
500:-

Slip- och varvsavgifter

(Båtlängd + 0,6m)(Båtbredd + 0,6m)x48kr
48:-/m2

Traileravgift/Båt på trailer
(Båtlängd + 1,5m)(Båtbredd + 0,6m)x48kr

Inpasseringsbricka till varvet
400:-

Övrigt

HSS Vimpel 150:-

Beslutade avgifter

Ej fullgjord arbetsplikt 1000:-
Ej fullgjord familjevakt 2000:-
Ej fullgjord enskild vakt 1000:-
Avgift för omärkt trailer
250:-
Avgift för försenad betalning
300:-

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X