Avgifter

Allmänt om avgifter

Samtliga avgifter är årliga avgifter och faktureras per kalenderår.

Undantag:

  • Inträdesavgift som bara betalas en gång i samband med att medlemmen tilldelas båtplats.
  • Nyckelavgift när nyckel hämtas ut (max två per familj).
  • Påminnelseavgifter mm som debiteras endast efter förseelse. 

Avgift vid uppsägning

Notera att enligt stadgarna är medlem som slutar skyldig att betala avgift för hela det kalenderår då medlemskapet avslutas. Om en medlem planerar att avsluta sitt medlemskap (eller behålla medlemskap men avsäga sig båtplats) så måste medlemmen genomföra uppsägningen före 31/12 ett visst år. Då betalar man inte något för nästkommande år, under förutsättning att båten tas bort från klubben senast direkt efter sjösättning. Hamnplatsen kommer inte att finnas kvar. 

Moms på hamn- och varvsavgifter

Hässelby Sjösällskap är momspliktigt från den 1 januari 2021, beträffande samtliga hamn och varvsavgifter. Momssatsen för dessa är 25%. Nedanstående priser för hamn och varv är bruttobelopp, dvs det ingår moms i beloppen. Nettobelopp kan beräknas genom att multiplicera bruttobeloppen med faktorn 0,8. Moms framgår också av medlemsfakturan.

Medlemsavgifter och påminnelseavgifter är inte momspliktiga.

Medlemsavgifter

Avgiftstyp Moms J/N Belopp kr Kommentar
Seniormedlem N 300,00 Huvudformen för medlemskap
Juniormedlem N 100,00 Medlem som är yngre än 18 år
Familjemedlem N 100,00 Ska vara knuten till en seniormedlem
Inträdesavgift N 3 000,00 Betalas vid ett tillfälle, när båtplats erhålls

Hamnavgifter (sommar)

Avgiftstyp Moms J/N Belopp kr Kommentar
Grundavgift J 1 168,00 Inklusive 130 cm båtbredd
Båtbredd J 4,48 Per cm båtbredd utöver 130 cm
Hyra Y-bom 4,5 m J 200,00 Samtliga Y-bommar ägs av klubben
Hyra Y-bom 6,0m J 400,00
Hyra Y-bom 8,0 m J 600,00
Hyra Y-bom 10,0 m J 750,00
Hyra för boj J 500,00

Traileravgift (sommar)

Avgiftstyp Moms J/N Belopp kr Kommentar
Traileravgift:

Olastad trailer som förvaras på hamnplan

J 48,00 Avgift per kvm beräknad som:

(Båtlängd+1,5m)*(Båtbredd+0,6m)* 48 kr

Varvsavgift (vinter)

Avgiftstyp Moms J/N Belopp kr Kommentar
Båt på trailer J 48,00 Avgift per kvm beräknad som:

(Båtlängd+1,5m)*(Båtbredd+0,6m)* 48 kr

Båt på marken J 48,00 Avgift per kvm beräknad som:

(Båtlängd+0,6m)*(Båtbredd+0,6m)* 48 kr

Övrigt

Avgiftstyp Moms J/N Belopp kr Kommentar
Nyckel J 200,00 Max 2 nycklar per familj
HSS Vimpel J 150,00

Påminnelseavgifter mm

Avgiftstyp Moms J/N Belopp kr Kommentar
Ej fullgjord arbetsplikt N 1 000,00
Ej fullgjord familjevakt N 2 000,00
Ej fullgjord enskild vakt N 1 000,00
Avgift för omärkt trailer N 250,00
Påminnelseavgift N 300,00 Vid försenad betalning

Ovanstående finns även att ladda ner som PDF här

Sidan senast uppdaterad 2021-04-15

@ 2021 Hässelby Sjösällskap

X
X