Trailerplats

Trailerplats sommar gäller endast trailer utan båt.

Trailerplats vinter gäller trailer med eller utan båt.

Båt på trailer måste senast var sjösatt en vecka innan sjösättning av de båtar som har varvsplats, då olastad trailer sedan ska vara borttagen från varvsplanen till efter sjösättningen.

Kontakta varvsansvarig om behov uppstår att under kortare tid ta upp båten under sommartid.

Sidan senast uppdaterad 2023-03-25

@ 2021 Hässelby Sjösällskap