Medlemskap

Medlemskap
Seniormedlem & juniormedlem
Huvudformen för medlemskap är senior- och juniormedlem. Personer som är minst 18 år (eller ska fylla 18 under året) kan väljas in som seniormedlem. Barn och ungdomar under 18 väljs in som juniormedlemmar. Endast seniormedlemmar har rösträtt vid möten.
Juniormedlem kan ansöka om medlemskap vid 18 års ålder och får ½ startavgift fram till dess man fyller 23 år om man varit juniormedlem i minst 3 år och kan styrka nautisk kompetens motsvarande minst förarbevis.
Juniormedlem kan anmäla intresse att deltaga i juniorseglingen, vidare kan juniormedlem få plats att lägga upp en jolle i området.
Familjemedlemskap
Till seniormedlemskapet kan familjemedlemsskap knytas. För att hålla ihop medlemsbanden är junior-/familj medlemsskap knutet till en seniormedlem där sådan finns och som i så fall samtidigt är ansvarig för att information med mera förs vidare inom “familjen”.

För att få bli seniormedlem krävs Nautisk kompetens och intyg på förarbevis för segel- och motorbåtar.

Ansökan om medlemskap
Ladda ned blanketten:

Ansokan_medlemskap_hss

Berätta gärna om ditt (och familjens) båtintresse.

Skicka den ifyllda blanketten till klubbadressen tillsammans med en kopia på intyg av din nautiska kompetens – lägst förarbevis för segel- och motorbåtar.
Ditt medlemskap träder i kraft så snart som klubben erhållit din medlemsavgift och samtidigt placeras du i vår kölista för hamn- och varvsplats.

Utträde från klubben
Alla köplatser och inträdesavgift blir förverkade vid utträde. Om man återinträder i klubben så kan man ej tillgodogöra sig kötid från tidigare
medlemskapstid, ej heller tillgodogöra sig tidigare betald inträdesavgift.
Klubben har i enlighet med gällande lagstiftning ej rätt att spara medlems uppgifter efter att medlemskapet upphört varför dessa raderas efter utträde.

Inpasseringsbricka till varvet

Brickan kan du hämta hos Henrik Lau Eriksson, så fort du betalt din medlemsavgift.
Brickan kostar 200 kr
Läs mer om inpassering här

Sidan senast uppdaterad 2023-03-25

@ 2021 Hässelby Sjösällskap