Försäkringar

Alla båtar i vår hamn ska vara försäkrade, såväl när de ligger i hamnen som när de står på varvet på vintern. Anledningen är att om din båt orsakar skador på andra båtar vid t.ex. brand så ska ingen annan båtägare drabbas.
Försäkringsbolag och försäkringsnummer ska alltid meddelas hamnkapen vid ändring. Vi behöver dessa uppgifter om vi inte får tag i båtägare vid skada.

Svenska Sjö
Genom vårt medlemsskap i i Svenska Båtunionen har vi automatiskt en båtklubbsförsäkring i Trygg Hansa i samarbete med Svenska Sjö AB. Försäkringen ger ett bra grundskydd, som ofta är fullt tillräckligt.
Läs mer här om Svenska Båtunionens försäkring

Observera att HSS ej ansvarar för din båtförsäkring. Det är din skyldighet som medlem att säkerställa att du har en båtförsäkring som ger ett komplett försäkringsskydd hela året. Både när båten är i sjön och när den är upplagd på hamnområdet.

Medlemmarnas skydd
Som medlem är du försäkrad vid alla klubbens aktiviteter som sjösättning, upptagning, städdagar mm. Vid sjösättning och upptagning är dessutom din båt försäkrad.

Sjösällskapets skydd
Klubbhuset är försäkrat för brand, inbrott, skadegörelse mm. Även vår motorbåt är försäkrad.
Vår förmögenhetsbrottsförsäkring skyddar om någon styrelseledamot, funktionär eller medlem i klubben, mot förmodan, skulle skada klubben på något sätt.
Rättsskyddsförsäkringen täcker eventuella rättegångskostnader för klubben i tvistemål.
Vad försäkringen inte täcker
Varken bryggor, bommar eller bojekan är försäkrade.

Sidan senast uppdaterad 2018-12-11

@ 2021 Hässelby Sjösällskap