Nattvaktsplikt

Samtliga medlemmar som har någon form av båtplats i hamnen eller på varvet omfattas av nattvaktsplikt.

Exempel:

 • Varvsplats
 • Hamnplats
 • Jolleplats
 • Kajak-/Kanotplats
 • Trailerplats

En ”nattvaktsplikt” innebär att medlemmen är skyldig att genomföra två vaktnätter under säsongen (tillsammans med en annan medlem). Alternativt kan nattvaktsplikten genomföras som en så kallad ”familjevakt” vilket innebär att medlemmen samt ytterligare en person i familjen eller bekantskapskretsen tar hand om vaktpasset.

Ett nattvaktspass börjar kl 20:00 och avslutas kl 05:00. Läs av koden som är fasttejpad på bordet i klubbstugan med streckkodsläsaren när du kommer och när du går.

De flesta medlemmar har bara en nattvaktsplikt, några exempel:

 • En enda båt som har varvsplats och hamnplats.
 • En varvsplats men ingen hamnplats
 • En hamnplats men ingen varvsplats
 • En båt enligt ovan med tillhörande trailerplats
 • En båt enligt ovan samt en kajak eller jolle i jollestället
 • Endast en kajak eller jolle i jollestället eller på marken

Ett fåtal medlemmar har dubbel nattvaktsplikt, det gäller följande

 • Två hamnplatser eller två varvsplatser

Reglerna gäller även om du säljer båten under säsongen.

Vaktlistan är sedan säsongen 2019 digital. Du når den på https://bas.batunionen.se.
Inloggningsuppgfter får du från vår IT-ansvarige.

Datum när Vaktlistan öppnar för bokning meddelas via separat email, på webbens kalender samt via vårt nyhetsbrev. När bokningen har stängts är det bara nattvaktsansvarig som kan göra bokningar. Om du inte har anmält dig i tid, kommer du att lottas på ett pass.

OBS. Vi har färre båtplatser än vaktnätter. Därför kommer från och med säsongen 2021 alla som fått en båtplats för första gången gå två extra vaktnätter eller en extra familjevakt.

Våra nattvakter har ett stort ansvar
Våra nattvakter har ett stort ansvar då de ser till hamn och varv under sommaren. Som nattvakt går man regelbundna ronder på bryggorna, kontrollerar att grinden är stängd och stängslet helt, samt ser till att allt fungerar och att alla följer de regler som vi gemensamt har bestämt. Nattvakterna sköter även städning av klubbhuset och området under sommaren.

Säkerhet

Det är viktigt är att det finns två nattvakter på plats. Om du är ensam, gå inte ut på bryggorna.

När du är ute på bryggorna, använd gärna reflexväst och/eller gärna flytväst. Särskilt vid mörker och dåligt väder.

Om det inträffar något som innebär att nattvaktens säkerhet kan hotas (exempelvis obehöriga personer på området som uppträder hotfullt eller liknande), så ingrip inte, utan observera/fotografera och kontakta polisen.

Båda nattvakterna ska vara vakna under hela passet.

Undantag
Styrelsens ledamöter och suppleanter, samt ett fåtal funktionärer är undantagna från nattvaktsplikt. Nattvaktsansvarig upprätthåller en lista på vilka som omfattas.

Byte av pass

Om du vill byta pass med någon annan medlem så går det bra. Meddela Nattvaktschefen på nattvakt@hasselbysjosallskap.se som hanterar registreringen i BAS-systemet.

Nattvakt mot betalning

Om du inte har möjlighet att gå ditt pass finns möjlighet att betala någon annan. Nattvaktschefen har en lista på personer som är intresserade. Maila nattvakt@hasselbysjosallskap.se vid behov.

Du kan också anmäla ditt intresse om du själv är intresserad av att gå nattvakt mot betalning, du måste ha fyllt 18 år och du får inte gå ensam. Riktpris är 1600 kr/natt. Alla överenskommelser och transaktioner sker mellan berörda personer utan HSS medverkan.

Sidan senast uppdaterad 2021-07-04

@ 2021 Hässelby Sjösällskap