Inpassering

Entrégrinden har ingen traditionell låscylinder och kräver ingen nyckel. All inpassering sker med hjälp av kodbricka.

Viktiga saker att tänka på vid användning av nya låssystemet

Om du har flera kodbrickor dvs. kodbrickor till andra adresser/lås mm så var noga med att inte flera kodbrickor på samma nyckelring då de kan störa varandra.
Se till att du håller koll på din personliga kod och förvalta den på ett säkert sätt.

Om du glömmer din kod eller att din bricka inte fungerar, kontakta: nycklar@hasselbysjosallskap.se

Observera att både fordonsgrinden och inpasseringsgrinden till varvet ska alltid vara stängda och låsta efter inkassering. Vi vill givetvis inte ha in obehöriga på vår mark och till våra båtar.

Om flera personer passerar samtidigt, säkerställ att de är behöriga.

Lastbilstransporter inom området får bara ske efter tillstånd av varvschef eller hamnkapten. Vi har känslig mark på området och våra bryggor tål inte stora laster.

Parkering av båttrailers eller båtar på varvet får bara ske efter godkännande av varvschefen. Vi har inte utrymme så att vi kan få plats med fler trailers än vad som planerats.

HSS följer Datainspektionens krav och direktiv gällande användning av elektroniska nycklar, datalagring och dess tillgänglighet

Sidan senast uppdaterad 2021-05-11

@ 2021 Hässelby Sjösällskap