Om HSS

Hur det började

1927
“Ett 15-tal män hade samlats kring sätet ute på bryggan, där den i dylika ting förfarne kommunalmannen Albin Östergren förde “klubban”, d.v.s. en blyertspenna. På hans fråga om en båtklubb skulle bildas svarade de församlade med ett kraftfullt “JA”, som hördes långt ut över fjärdens vatten. Albin Östergren slog pennan i sätesbänken, och Sjösällskapet var ett faktum.
Det skedde i en tid, då första världskrigets efterdyningar ännu gjorde sig förnimbara och kristallmottagare med lurar stod inför sitt genombrott och vanliga motorbåtsägare fick nöja sig med roddbåt, försedd med en aktersnurra. De flesta av de båtar som låg vid Stenhagsbrinkens brygga var av den typen.
De ägdes av arbetare och småföretagare som bodde i sina villor och stugor i Hässelby året om och en och annan stockholmare, som hade sommarställe där ute. Hässelby var ett självständigt municipalsamhälle med handelsträdgårdar och Lövsta sopbränningsstation som viktigaste födkrokar.
Bryggan, som ägdes av Hässelby båthamnsförening hade blivit en samlingspunkt för båtägarna även kvällar då de inte for ut på sjön. De satt och pratade på sätet, blev ibland bjudna på kaffe av någons hustru. Under en sådan kväll väcktes förslaget att man kanske borde bilda en klubb, så att gemensamma utflykter och annan samvaro kunde sättas i system.
Den 25 mars 1927 hölls ett förberedande sammanträde av en liten grupp. Den 27 augusti var det tid att förverkliga planerna”
Ur minnesskriften: “1927 till 1967, Hässelby Sjösällskap under fyra årtionden.”
Sammanställt av Rolf Nilsson

Visste ni att:
1927 fanns i Hässelby Villastad följande husdjur:
• 17 hästar • 18 nötkreatur • 3 getter • 21 svin • 692 fjäderfän • 32 bisamhällen •

Sidan senast uppdaterad 2017-02-04

@ 2021 Hässelby Sjösällskap