Regler för eluttagen på hamnplan

Det är inte tillåtet att permanent ha kablar inkopplade i eluttagen. De är endast till för laddning av båtbatterier, eldrivna handverktyg och tillfällig belysning under arbete. Annan användning som t.ex. anslutning av värmeelement och laddning av fordon är förbjuden.

Önskar man att kabeln ska vara ansluten för batteriladdning när man själv inte är på plats, krävs att en lapp med anslutningsdatum sätts på kabeln som då får vara ansluten två dygn.

Kabel utan lapp eller att två dygn från anslutningsdatum passerat, kommer att dras ur även om den inte är ansluten i andra änden. Detta för att alla ska få möjlighet att använda de begränsade antal uttag som finns.

Sidan senast uppdaterad 2024-01-31

@ 2021 Hässelby Sjösällskap