Integritetspolicy

Ansvar & Syfte

Styrelsen för Hässelby Sjösällskap, org nr 802001 – 5379 är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Det är medlemssekreteraren du vänder dig till för uppdatering av dina uppgifter och eventuella frågor om hanteringen.

Hässelby Sjösällskap, HSS, är en ideell förening med uppgift:

  • att i mån av tillgång tillhandahålla hamn- och varvsplatser åt sina medlemmar samt att ge medlemmarna möjlighet till en aktiv gemenskap
  • att genom ungdomsverksamhet och medlemsaktiviteter stödja och utveckla medlemmarnas intresse för båtsport
  • att genom upplysning och utbildning verka för säkerhet och god miljö

För att kunna sköta sällskapets administration så är vi anslutna till Båtunionens administrativa system BAS som uppfyller kraven för hantering av personuppgifterna i enlighet med GDPR.

För att kunna informera medlemmar registreras alla medlemmar med medlemsnummer, för- och efternamn samt emailadress i sällskapets hemsida på hasselbysjosallskap.se i enlighet med detta dokument.

För att skicka ut information via nyhetsbrev registreras alla medlemmar med för- och efternamn samt emailadress i Get A Newsletters tjänst som uppfyller kraven  för hantering av personuppgifterna  i enlighet med GDPR

Följande uppgifter är de vi hanterar och varför:

Medlemsnummer – för de som inte vill märka sin båt med namn / eller telefonnummer

Namn – för att identifiera medlemmen och kunna fakturera

Födelsedatum – för att kunna kalla medlemmen till lämpliga arbetspass

Adress – för att kunna kontakta och fakturera om mail-adressen saknas

Emailadress – för att billigt och effektivt kunna kommunicera med medlemmen

Telefonnummer – för att snabbt kunna kontakta medlemmen vid akuta behov

Båttyp och mått – för att kunna fakturera rätt och sköta upptagning, sjösättning, hamn- och varvplacering på ett säkert sätt

Bottenfärg – för att kunna följa kommunens miljöföreskrifter och undvika läckage av gifter till Mälaren

Betalningsstatus – för att kunna se när avgifter betalats, kunna påminna och vidtaga nödvändiga åtgärder

Innehav av förarbevis/kustskepparintyg – för sjösäkerheten inom HSS och lägre försäkringspremier

Personlig kompetens – registreras frivilligt, för att kunna rekrytera lämpliga funktionärer och hitta lämpliga personer till olika arbetspass

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i föreningen är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att föreningen därför har ett berättigat intresse av att kunna behandla dina personuppgifter. Som du ser så registrerar vi bara födelsedatum och inte hela personnumret.

Namn och medlemsnummer behöver också lämnas ut till Båtunionen, Saltsjön-Mälarens Båtförbund och Svenska Seglingssällskapet för att de skall kunna fakturera oss rätt. Har du ett funktionärsuppdrag delas dina adressuppgifter med Saltsjön-Mälarens Båtförbund, Svenska Seglarförbundet och Svenska Båtunionen för att de skall kunna skicka relevant information till dig.

Vi lämnar också dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för att du skall kunna få den på posten. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Du godkänner Hässelby Sjösällskaps medlemsvillkor, när du ansöker om medlemskap och bekräftat att du mottagit denna information om personuppgifts-behandling via vårt informations-mail.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du säger upp ditt medlemskap i HSS så raderar vi alla uppgifter om dig. Vi kan därför inte se om du tidigare varit medlem om du vill ansöka på nytt.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du har frågor tex på styrelsen@hasselbysjosallskap.se.

Hässelby 2020-03-25

Sidan senast uppdaterad 2021-03-25

@ 2021 Hässelby Sjösällskap