Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Hässelby Sjösällskap, org nr 802001-5379 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 

Hässelby Sjösällskap, HSS, är en ideell allmännyttig förening med uppgift:

  • att i mån av tillgång tillhandahålla hamn- och varvsplatser åt sina medlemmar samt att ge medlemmarna möjlighet till en aktiv gemenskap
  • att genom ungdomsverksamhet och medlemsaktiviteter stödja och utveckla medlemmarnas intresse för båtsport
  • att genom upplysning och utbildning verka för säkerhet och god miljö

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om den båt som nyttjas i föreningen. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i föreningen är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. 

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Hässelby Sjösällskap ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. 

Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Hässelby Sjösällskap s IT-system BAS. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som HSS samarbetar med för nödvändig behandling för Hässleby Sjösällskaps räkning. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som SMBF och Svenska Båtunionen. 

Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Medlems rättigheter 

Som medlem har du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till styrelsen@hasselbysjosallskap.se 

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Hässelby Sjösällskaps medlemsvillkor vilket du gör när du ansöker om medlemskap, bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Hässelby 2018-05-25

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X