HSS Styrelse

Styrelsen verksamhetsåret 2017
Ordförande:
Bo Olsson liten
Bo Olsson
Mobil: 070-6674976
Mail: bo@hasselbysjosallskap.se
Leder vår löpande verksamhet så att årsmötets och höstmötets beslut genomförs och att HSS mål förverkligas enligt stadgar och budget. Ansvarar för Sällskapets kontakter med myndigheter, båtsportens organisationer och media.

Kassör &
Försäkringsombud:

Niclas Cronsioe
Mobil: 070-243 33 00
Mail:niclas@hasselbysjosallskap.se
Ansvarar för Sällskapets bokföring och redovisning. Ansvarar för sammanställning av budget samt att löpande initiera åtgärder vid avvikelser. Ansvarar för att Sällskapet har fullgott försäkringsskydd och är kontaktman för båtägarnas egen försäkring.

Varvschef/ Miljöansvar:
Tony Sterneborg
Tony Sterneborg
Mobil: 070-585 95 33
Mail: tony@hasselbysjosallskap.se
Ansvarar för vår varvsverksamhet, sjösättnings- och upptagningssystem samt varvsplanen. Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar med hjälp av slipförmännen. Upprättar fördelningsplan för varvsplatser. Ansvarar för varvskostnader, varvsintäkter samt avgifter.
Miljöansvarig bevakar att vi följer våra miljöregler och uppfyller myndigheternas krav. Föreslår korrigerande åtgärder vid behov.

Hamnkapten:
Henrik Sittkoff
Henrik Sittkoff
Mobil: 070-273 84 94
Mail: henrik@hasselbysjosallskap.se
Ansvarar för vår hamnverksamhet och anläggning och har det överordnande ansvaret för nattvaktsverksamheten. Ansvarar för kontakten med kommun för våra hyrda bryggor. Upprättar fördelningsplan för hamn- och landplatser samt handlägger förändringar under säsongen. Ansvarar för hamnkostnader, hamnintäkter samt avgifter.

Arbetsledare/
Klubbhusansvarig:
Tommy Lindroth
Tommy Lindroth
Mobil: 070‐399 00 22
Mail: tommy@hasselbysjosallskap.se
Planerar, leder och genomför beslutade arbeten och projekt med hjälp av kallade medlemmar. Leder arbetspassen. Ansvarar för förrådscontainer, staket och grindar samt bojbåt och klubbeka.
Ansvarar för klubbhuset, el- och VVS-anläggningar inklusive avloppstanken.

Klubbmästare:
Roffe Bråsäter
Rolf Bråsäter
Mobil: 070‐671 48 46
Mail: klubb@hasselbysjosallskap.se
Med hjälp av nöjeskommittén organiserar Klubbmästaren HSS fester och arrangemang. Ser till att det finns förtäring vid sjösättning, båtupptagning och städkvällar. Fixar fika till möten.

Informationsansvarig
& webbredaktör:

Ulf Andersén
Mobil: 070-589 31 46
Mail: ulf@hasselbysjosallskap.se
Ansvarar för Sällskapets webb, nyhetsbrev, matrikel och informationstavlor.
Skickar ut välkomstmateriel till nya medlemmar. Med andra ord ser till att du blir informerad av vad som händer i HSS

Vice ordförande &
Klubbseglingsledare:
Claes Ernow
Claes Ernow
Mobil: 070 – 660 54 15
Mail: klubbsegling@hasselbysjosallskap.se
Inträder i ordförandens ställe vid dennes frånvaro.
Ansvarar för HSS klubbseglingar.

Medlemssekreterare:
Erik Astvik
Erik Astvik
Mobil: 070‐261 11 25
Mail:medlem@hasselbysjosallska.se
Ansvarar för kansli och medlemsregister.
Handlägger medlemsärenden.

Nyckelansvarig:


Joachim Adolfsson
Mobil:073-0299005
Mail: nycklar@hasselbysjosallskap.se Ansvarar för nycklar och nyckelavgifter samt för kontroll och underhåll av alla lås.

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X