HSS Styrelse

Bo Olsson

Bo Olsson

Ordförande

Leder vår löpande verksamhet så att årsmötets och höstmötets beslut genomförs och att HSS mål förverkligas enligt stadgar och budget. Ansvarar för Sällskapets kontakter med myndigheter, båtsportens organisationer och media.
Email: styrelsen@hasselbysjosallskap.se

Bengt Hunyadi

Bengt Hunyadi

Kassör

Ansvarar för Sällskapets bokföring och redovisning. Ansvarar för sammanställning av budget samt att löpande initiera åtgärder vid avvikelser. Ansvarar för att Sällskapet har fullgott försäkringsskydd och är kontaktman för båtägarnas egen försäkring.
Email: kassor@hasselbysjosallskap.se

Richard Möller

Richard Möller

Hamnkapten

Ansvarar för vår hamnverksamhet och anläggning och har det överordnande ansvaret för nattvaktsverksamheten. Ansvarar för kontakten med kommun för våra hyrda bryggor. Upprättar fördelningsplan för hamnplatser samt handlägger förändringar under säsongen. Ansvarar för hamnkostnader, hamnsintäkter samt avgifter.
Email: hamn@hasselbysjosallskap.se

Robin R 2019

Robin Rindestad

Varvschef

Ansvarar för vår varvsverksamhet, sjösättnings- och upptagningssystem samt varvsplanen. Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar med hjälp av slipförmännen. Upprättar fördelningsplan för varvs- och trailerplatser. Ansvarar för varvskostnader, varvsintäkter samt avgifter.
Email: varv@hasselbysjosallskap.se

Rune Thyselius

Rune Thyselius

Nattvaktschef

Ansvarar för vår nattvakt och schemaläggning av nattvaktspass.
Email: nattvakt@hasselbysjosallskap.se

rikard_eriksson

Rikard Eriksson

Medlemssekreterare

Ansvarar för kansli och medlemsregister.
Skickar ut välkomstmaterial till nya medlemmar.
Handlägger medlemsärenden.
Email: medlem@hasselbysjosallskap.se

Tommy Lindroth

Tommy Lindroth

Arbetsledare/Klubbansvarig

Planerar, leder och genomför beslutade arbeten och projekt med hjälp av kallade medlemmar. Leder städkvällarna. Ansvarar för förrådscontainer, staket och grindar samt bojbåt och klubbeka.
Ansvarar för klubbhuset, el- och VVS-anläggningar inklusive avloppstanken.
Email: arbetsledning@hasselbysjosallskap.se

christer_ellingworth

Christer Ellingworth

Informationsansvarig

Ansvarar för Sällskapets nyhetsbrev och informationstavlor.
Med andra ord ser till att du blir informerad av vad som händer i HSS.
Email: info@hasselbysjosallskap.se

Rolf Bråsäter

Rolf Bråsäter

Klubbmästare

Med hjälp av nöjeskommittén organiserar Klubbmästaren HSS fester och arrangemang. Ser till att det finns förtäring vid sjösätting, båtupptagning och städkvällar. Fixar fika till möten.
Email: klubbmastare@hasselbysjosallskap.se

Claes_Ernow

Claes Ernow

Vice Ordförande & Klubbseglingsledare

Inträder i ordförandens ställe vid dennes frånvaro.
Ansvarar för vårt systersällskap Hässelby Segelsällskaps klubbseglingar.
Email: klubbsegling@hasselbysegelsallskap.se

jenny_pirard

Jenny Pirard

Miljöansvarig

Miljöansvarig bevakar att vi följer våra miljöregler och uppfyller myndigheternas krav. Föreslår korrigerande åtgärder vid behov.
Email: miljo@hasselbysjosallskap.se

Sidan senast uppdaterad 2023-10-04

@ 2021 Hässelby Sjösällskap