Arbetspass

Arbetspass beskrivs här på vår hemsida. I Båtunionens system BAS där passen tecknas finns bara en kortare benämning på varje pass.
På detta sätt blir det lätt att få en överblick över vilken typ av pass som finns, och omständlig inmatning av återkommande pass i BAS förenklas.

Under 2021 prioriteras iordningställande av den nya bryggan.  Alla uppmanas att teckna sig för pass i April för detta (i mån av hälsomässig lämplighet). Övriga aktiviteter kommer att göras bokningsbara senare – annonseras på hemsidan.
Pass bokas i BAS, under fliken “Schema” – välj sedan “aktiva scheman” ”

Generellt gäller att en-persons uppgifter kan utföras valfri dag i anslutning till utsatt datum – måndag går lika bra att klippa gräset som söndag – men inte en vecka senare. Pass med ett fåtal deltagare kan med fördel koordineras sinsemellan – passen kommer att anslås antingen i klubbhuset eller (helst) på webben.
För stora samlade pass t ex vårstädning gäller förstås utsatt tid och dag.

Klippa gräs och städa allmänt på varvsområdet

Som det låter, utrustning i lilla containern (blank metall v mastskjulen), nyckel till den skall ligga i stora rummet, klubbstugan. Om bensin saknas, kontakta Arbetsledare.

Underhåll av lastkärror

Pumpa däck, laga ev trasiga delar, slangbyte om nödvändigt. Reservdelar köps och ersätts mot kvitto enl anvisning på webbsidorna.
Plocka undan presenning etc efter sillunch

Ta ned presenningtak o förvara efter sillunchen

Förbereda sill lunch

Sätta upp presenningtak inför sillunch, ligger i stora containern – styrelösemedlemmar har nyckel.

Oljning altan + möbler

Olja finns i containern, ta kontakt med Arbesledning i förväg

Storstädning klubbhus 4p ca 06 03

Genomgripande städning av vårt fina klubbhus

Bojeka + Klubbåt, ösa och rengöra

Hålla våra båtar flytande och rena

Vårstädning 35p

Storstädning efter vintern

Notera: ENDAST anmälda får komma – med hänsyn till virusläget.

Höststädning 50p  onsd 30/9

Storstädning efter sommaren

Notera: ENDAST anmälda får komma – med hänsyn till virusläget.

Olja mastbrygga

Oljning av däck på mastbrygga, kontakta Arbetsledning i förväg

Måla vindskivor klubbhus – vårstädning ?

Vindskivor målas, kontakta Arbetsledning i förväg för färg etc

Lagning Bojeka 1– slipning inför plastning av utsida skrov

Kontakta Arbetsledning i förväg. Viktigt att utföras i tid så bojekan kan vändas och sjösättas med trucken

Lagning Bojeka 2– plastning skrov I

Kontakta Arbetsledning i förväg. Viktigt att utföras i tid så bojekan kan vändas och sjösättas med trucken

Lagning Bojeka 3– plastning skrov II

Kontakta Arbetsledning i förväg. Viktigt att utföras i tid så bojekan kan vändas och sjösättas med trucken

Kontroll och ev åtgärder förtöjningsbojar.

Tas upp med bojekan, inspekteras och vid behov byts kätting. Denna monteras så att den kan dras runt och inspekteras från ytan nästa gång. De med bojplats medverkar.

Rensa sjögräs i hamnen

Dras bort med kratta så djupt som möjligt i hamnbassängen. 2-3p , kanske 2 pass juli-aug

Räta upp bryggan vid jollestället – vårstädning ?

Den lutar och behöver nivelleras o ev förstärkas. 4p

Montera bort y-bommar på yttre pontoner, 2 pass om 10 pers

Inför byte av yttre brygga rensar vi bort bommar etc.

Staketet på den yttre bryggan.

Vi behöver en temporär lagning inför  sommaren.  Bultar och lämplig borr och maskin behövs.

Spång till sista ponton åt öster


Från och med 2016 så införs ett obligatoriskt arbetspass istället för som tidigare två obligatoriska städdagar.
Alla medlemmar som använder sällskapets tjänster på varv eller i hamn är skyldig att göra ett arbetspass under säsongen.

Detta omfattar innehavare av:
– Varvsplats
– Hamnplats
– Jolleplats
– Kajak-/Kanotplats
– Trailerplats
– Vattescooterplats
– Sjösättningsplats

Reglerna gäller även om du säljer båten under säsongen.

Det finns många arbetsuppgifter som behöver göras för att sköta ett båtsällskap. Om alla hjälps åt så blir det inte så krävande för några få och dessutom så ökar samhörigheten i sällskapet.

  • Ett arbetspass beräknas ta ca 4 timmar.
  • Då alla inte kan göra alla uppgifter har vi försökt dela upp arbetsuppgifterna så att alla kan välja något man klarar av. Du anmäler dig genom att välja något av nedanstående pass.
  • Arbetsledare kan vara HSS funktionärer eller medlemmar. Om inte annat angivits är arbetsledaren den person i gruppen vars efternamn kommer först i alfabetsordning.
  • Vi har verktyg till de vanligaste arbetspassen i den nya containern, men verktyg kan behöva tas med och behöver inköp göras så spara och lämna kvittot till kassören Annica Engvall. Stäm av större inköp i förväg med Richard Möller.
  • Rapport efter varje pass lämnas med enkelt mail till  arbetsledning@hasselbysjosallskap.se
  • De som inte ställer upp på något arbetspass under året får en straffavgift på 1000 kr.

Tänk på att börja med att fylla de tidiga arbetspassen. Väntar du för länge finns det risk att alla arbetspass är uppbokade.

Lycka till och tänk på säkerheten vid arbetspassen så att ingen skadas!

Vi har efter beslut gått över till BAS, Svenska Båtunionens Administrativa System för bokning av arbetspass och nattvaktspass.

Samtliga medlemmar ska ha fått kontouppgifter där man även kommer åt den personliga information som finns registrerad och även kontrollera och vid behov ändra dessa så att de är korrekta.

Logga in på BAS här: https://bas.batunionen.se/

Om du upplever andra problem så ber vi dig först titta på Vanliga frågor och Svar som finns till höger i menyn när du loggat in. Där finns också en introduktion för tjänsten.

Om du inte hittar svar så maila oss på nattvakt@hasselbysjosallskap.se respektive  arbetspass@hasselbysjosallskap.se så försöker vi hjälpa dig så snart det går.

Sidan senast uppdaterad 2021-03-17

@ 2021 Hässelby Sjösällskap

X
X