Hamnen

Du har som medlem rätt att disponera din båtplats under betald säsong för den båt som du har meddelat hamnkapten. Byter du båt ska du återigen informera hamnkapten. Byter du till en större båt som är för stor för din båtplats, får du köa för ny plats nästa säsong.
Du får inte låna ut din plats till andra än till medlemmar i HSS och hamnkapten ska alltid meddelas. Platsen får inte heller hyras ut. Om du inte har behov av din plats har vi många medlemmar på kö.
Endast de båtar som fått hamnplats får lägga till inom området. (Gäller förstås inte vid sjönöd)
Mast- och pålastningsbryggan ska bara användas för tillfällig förtöjning. Förtöj inte närmast rampen. Den används ofta av de som har båt på trailer.

Bryggorna tål inte tung belastning
Bryggorna ska endast användas till att förtöja båtar vid samt pålastning av båtutrustning. För tyngre lastning till t.ex. sommarstugor hänvisas till Berghamns brygga eller annan brygga utanför HSS.

3 knops maxfart
Det är 3 knops maxfart som gäller i hamnen. Det kan vara båtar som är på väg att backa ut och vi har seglande ungdomar. Sjövett är praxis här. Detsamma gäller naturligtvis utanför hamnen. Där det är 5 knop i sundet mellan oss och Lambarö.

Inom Hässelby Sjösällskaps hamnområde råder badförbud
Badförbudet finns till för din säkerhet. I hamnen och vid båtplatserna är det båttrafik och risken för att bli påkörd är stor då badande inte syns från båtarna.

 

Sidan senast uppdaterad 2021-09-21

@ 2021 Hässelby Sjösällskap