Parkeringsregler

Kör sakta! Vi har grannar i området som vi ska respektera, precis som hemma där vi sänker farten och tar hänsyn. På varvsområdet ligger grus och det dammar mycket när det är torrt.
Vi har båtar på trailer som sjösätts flera gånger per vecka och vi har trailerägare som behöver använda sina trailers ibland. Respektera detta och parkera inte framför dem.
Endast personbilar får parkeras inom varvsområdet. Om du behöver annan parkering/uppställning, kontakta hamnkapten eller varvschef innan det sker.

Parkeringsregler
Parkeringskort kan ni kvittera ut genom att kontakta nyckelansvarig via e-post: nycklar@hasselbysjosallskap.se.
Det är varje enskild medlems ansvar att hämta ut och att använda parkeringskorten.

2 parkeringskort per seniormedlem som har båtplats eller båt på trailer.

Parkeringskortet ska placeras väl synligt i framrutan på bilen.

Parkering ska ske på anvisade platser. Det är varje medlems ansvar att parkera så effektivt som möjligt för att kunna utnyttja planen för maximalt antal bilar.

Om du glömmer att lägga parkeringskortet i framrutan kommer nattvakten sätta dit en påminnelselapp.
Lista på medlemmar finns i klubbhuset för att kunna spåra ägare i händelse av brand, stöldförsök eller billarm som lösts ut.

Sidan senast uppdaterad 2021-05-11

@ 2021 Hässelby Sjösällskap