Hässelby Sjösällskap
BOX 5053
165 11 HÄSSELBY

E-post:
info@hasselbysjosallskap.se
Bankgiro:
5095-7018
Org nr:
802001-5379
Besöksadress:
Sjöbacken 75, Hässelby
Tel Klubbhuset:
08-38 13 80

Sidan senast uppdaterad 2017-09-06

@ 2021 Hässelby Sjösällskap