Regler

Regler Tisdagsseglingar 2021

Sammanfattning

Start sker vid Hässelby Holme. Startlinjen är en enslinje med två vita märken på berget på Hässelby Holme. Se sjökortet nedan.

Start för SRS 0,823 är 18:00. det gäller för alla seglingar utom de två sista på hösten.

För det två sista seglingarna gäller:

Start för SRS 0,823 är 17:30  för de två sista seglingarna. Du måste själv korrigera din startid till 30,0 minuter tidigare ur tabellen för dessa två seglingar.

Kontrollera på på ”svensksegling.se” vilket SRS-tal din båt har detta år, många SRS-tal är justerade från förra året. Båt med högre SRS-tal ser till att inte vara i vägen på startlinjen för båt med lägre SRS.

Efter starten vid Hässelby Holme går man alltid upp och rundar A-märket vid Lambaröns södra udde. Därifrån seglas den bana som banläggaren angivit före start. Banor beskrivs nedan.

Banans längd anpassas efter hur mycket eller lite det blåser. Ledande båt håller reda på tiden.

Seglingarna genomförs enligt Seglarförbundets kappseglingsregler. Då vi seglar efter kappseglingsreglerna är det viktigt att hålla syftet med dessa seglingar i minnet – vi skall ha kul och locka fler att kappsegla. Du skall då följa reglerna men inte dra dem till för nära situationer, väj om du är väjningsskyldig tydligt och gör det i god tid, lämna ordentlig plats vid märkena, chansa inte på att få en överlapp och träng dig in vid en rundning osv. – var ärlig och hjälp de som seglar för första gången. Syftet är att det skall vara lätt och kul att delta och protester skall helst inte förekomma. Fel eller protester kan ju ske ändå och då löses det helst direkt på banan. Se text Protester nedan

Målgång sker alltid mellan A-bojen och bojen på land på Lambaröns sydspets. Mållinjen bryts alltid från väst. Läs också om 30-minutersfönstret, en möjlighet att få en bättre placering vid sammanräkningen av årets seglingar då max-tiden för dagen passerats.

Efter målgång seglar vi in till Hässelby Sjösällskap och äter grillad korv på verandan. Där får man veta resultatet och prata igenom dagens segling och annat aktuellt.

Banan utmärkt med kryss

Starttid

Starttid för SRS 0,823 är 18:00 utom för de två sista seglingarna då vi startar 30 minuter tidigare för att kunna gå i mål medan det är ljust. SRS-talen kan förändras. Kontrollera därför din båts SRS-tal varje år. Eget SRS-brev som ej är detsamma som i SRS-listan skall kunna visas på förfrågan. Fröken ur gäller för tid för start.

Alternativt handikapp, SRSs eller sk Shorthanded kan användas. SRSs innebär en maximal besättningen på 2 personer.

Inställd segling

Det har visat sig svårt att meddela om vi skulle behöva ställa in på grund hårt väder. Därför har vi beslutat att använda SMHI:s väderrapport “Hav och kustväder” för “Hässelby södra villastad” som rapportsystem. Om denna sida på aktuell seglingsdag kl 17:05 visar att medelvinden skall vara 15 m/s eller högre är seglingarna den dagen inställda.

Banor

På ovanstående sjökort finns fem (märke 4 utgår i år) fast utlagda märken, två för start och mål samt fyra rundningsmärken för olika typer av banor. 5 olika banor finns räknade från söder till norr. Bana 1, 2 och 3 är kryss-länsbanor. Bana B är triangelbana. HSS banläggare väljer bana. Vald bana signaleras före start från seglingsledarens båt (5 minuter före första start). Rundningsmärke A rundas alltid vid start.

Triangelbanan signaleras bana B räknat från söder. Visas bokstaven B ensam betyder det att banan seglas medsols. Är bokstaven kompletterad med X betyder det att banan seglas motsols.

Kryss-länsbana signaleras med siffran 1, 2 eller 3 seglas alltid med babordsrundning.

Titta på sjökortet ovan:

Kryss-länsbana

Bana 1 runda A-bojen, därefter fast märke 1 och tillbaka till A osv

Bana 2 runda A-bojen, därefter fast märke 2 och tillbaka till A osv

Bana 3 runda A-bojen, därefter fast märke 3 och tillbaka till A osv

Bana 4 runda A-bojen, därefter fast märke 4 och tillbaka till A osv. (Denna bana kan ej användas i år pga fiske med ytgarn pågår vid märke 4.)

Märken rundas alltid om babord/motsols

Triangelbana

Bana B: runda A-bojen, därefter fasta märken 1, 3 och tillbaka till A osv

Bana BX runda A-bojen, därefter fasta märken 3. 1 och tillbaka till A osv

Banans längd

Vi strävar efter att hålla oss inom idealtiden, 70 min. för SRS 1,000 ( = gamla LYS 1,220) 

Detta går till så här:

Vid triangelbana:

Om ledande båt passerar A-märket (samma linje som mållinjen) före kl 18:54 skall banan förlängas med ett varv, om ledande båt passerar A-märket mellan kl 18:54 och kl 19:04 ska bana förlängas och omfatta rundning av nästa märke och därefter gå direkt i mål.

Vid kryss/länsbana:

Om ledande båt passerar A-märket (samma linje som mållinjen) före 19:04 förlängs banan med ett märke och därefter tillbaka till A.

Proceduren ovan gäller för varje passage av A-märket, oavsett hur många varv som då seglats. Målgång kan ej ske förrän 19:04 passerats.

Målgång

Första båt i mål skall stanna och notera samtliga båtars placering fram tom maxtiden. Skulle den vinnande båten inte göra detta blir den diskvalificerad och uppdraget går till nästkommande båt.

Segrande båt skall även notera exakt målgångstid för sin egen målgång och rapportera denna. Avsikten med rapporteringen av målgångstiden för segrande båt är att vi på det sättet får en uppfattning om rätt tider satts för förlängning av banan. I genomsnitt skall målgången ske 19:32:03 för segrande båt.

Maxtiden för första båt i mål är alltid kl 20:00. Efter första båt gäller 30 minuters ”fönster” för övriga båtar vilket förlänger maxtiden för dessa efter kl 20:00. Maxtiden kan aldrig infalla tidigare än 20:00

Exempel:

  1. Första båt i mål 19:25 => Maxtid 20:00
  2. Första båt i mål 19:55 => Maxtid 20:25

Enklast – ser man att segrarbåten ligger kvar – gör den det är det tid kvar….

För de två sista seglingarna på säsongen gäller samma princip men maxtiden för första båt i mål är satt till 19:30 och därefter gäller 30 minuters “fönster” för övriga båtar.

Poängberäkning

Första båt i mål får poäng motsvarande antalet startande plus 4. Nästa båt får ett poäng mindre osv.

Alla båtar som är kvar på banan vid maxtiden får ”tapperhetspoäng”. Tapperhetspoängen är 4 poäng oberoende av placering. Maila till: webmaster@kvarnviken.com Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och meddela att du har varit kvar till maxtiden. Du ska meddela båttyp, nummer, klubb och ditt namn.

Båt som blir diskad eller bryter före maxtiden (segrande båt plus 30 minuter) får 0 poäng

Som total poäng räknas de bästa seglingarna, max 8 seglingar av 13 räknas. Detta görs av tävlingsledningen och visas i resultatlistan.

De tre bästa i varje klubb på varje tävling räknas till klubbserien.

Efter målgång

Seglar vi tillbaka till respektive klubb. Vi hoppas att vi till hösten åter skall kunna samlas på HSS för diskussioner och korvgrillning men än så länge säger Sv Seglarförbundet och FHM nej till detta.

Protester
Våra tisdagsseglingar är ingen av SSF sanktionerad kappsegling. Det innebär att vi inte har tillgång till domare eller funktionär som kan protestförhandlingar. Det kan finnas någon av deltagarna som har denna kompetens men de deltar själva på seglingarna och är inte tillgängliga för detta. Protester skall därför hanteras direkt på banan med att syndaren gör en sk. 360. Sker inte detta skall situationen tas upp med ett mejl till seglingsledningen senast samma kväll.  Alla uppmanas ta det försiktigt och se till så att inga situationer inträffar och framför allt: Vi skall ha trevligt, vinna är inte allt i dessa seglingar.
Om en deltagare anser att en annan seglare gjort fel och då direkt ropat “Protest” och på så sätt gjort motparten medveten om protesten måste den som felat göra en 360 graderssväng enligt ovan eller komma anmäla det direkt till seglingsledningen och hävda sin version. Den som är inblandad i en incident på detta sätt och antingen inte åtgärdar direkt och sedan inte heller omgående svarar på mejl om incidenten direkt efter seglingen är automatiskt diskad

Länkar:
Lista över starttider här
Resultat här
Kappseglingsreglerna från Seglarförbundet här
SRS-tal för kölbåtar här 

Ladda ner ovanstående information som PDF:

Regler tisdagsseglingar 2019

Sidan senast uppdaterad 2021-03-13

@ 2021 Hässelby Sjösällskap