Svenska Båtunionen och BAS

Det finns närmare en miljon fritidsbåtar i Sverige och båtlivet är i dag en av landets största folkrörelser. Fritidsbåtarnas ägare är många gånger medlemmar i en båtklubb och Svenska Båtunionen organiserar ca 900 av de 1 000 båtklubbar som beräknas finnas i landet. Båtklubbarnas ideella engagemang utgör grunden för Svenska Båtunionens verksamhet sedan starten 1928. Deras uppgift är sedan att ta tillvara på erfarenheter och önskemål från båtklubbarna och använda dem för att på olika sätt främja och utveckla båtlivet. Svenska Båtunionen representerar i nuläget ca 180 000 enskilda båtklubbsmedlemmar. Det gör dom till en av världens största båtorganisationer. Det gör också Svenska Båtunionen till den naturliga samtalspartnern gentemot myndigheter och organisationer i frågor som rör det svenska båtlivet.

Svenska Båtunionen arbetar för ett båtliv som

  • är säkert
  • är hållbart och miljömedvetet
  • har tillgång till trygga och säkra hamnanläggningar
  • utövas av båtfolk som har tillgång till de kunskaper som behövs
  • välkomnar nya båtentusiaster i olika åldrar.

Det gör man genom att

  • ta fram informationsmaterial
  • är hållbart och miljömedvetet
  • har tillgång till trygga och säkra hamnanläggningar

Svenska Båtunionen utgörs alltså av båtägare, som går med i en båtklubb, som ansluter sig till ett regionalt förbund, som tillsammans med andra förbund organiserar sig i en rikstäckande union. Vi är med i den unionen och tillsammans skapar vi det goda båtlivet.

Klubben använder även deras medlemssystem BAS för registerhållning av medlemmar och båtar.

Du kan kontrollera dina uppgifter i BAS här

Här kan du ta del av deras policy för personuppgiftshantering i enlighet med GDPR

Sidan senast uppdaterad 2021-06-15

@ 2021 Hässelby Sjösällskap