Bottenfärger

Stockholms kommun har fattat beslut om att förbjuda all användning av biocidfärger i Mälaren. Kommunen hänvisar till det EU-direktiv som förbjuder Biocider i sötvatten i hela Europa. Det enda undantaget gäller båtar som ligger huvuddelen av säsongen utanför Mälaren, tex i Stockholms Skärgård. Om det är så måste du kontakta Miljöansvarig och ange den adress som båten kommer att ligga vid.

De flesta Biocidfärger innehåller koppar och zink. Tenn vanligen i form av tributyltenn (TBT), förbjöds redan 1988.

Vi har fått ett skriftligt föreläggande som anger att vi från och med 1/1 2018 inte får sjösätta båtar som har biocidfärger i direkt kontakt med vattnet.

Det sätt som vi rekommenderar för att lösa detta är att båtbottnen målas med två lager epoxiharts (tex Biltemas Epoxiprimer) eller så kallad Sealer som nu tagits fram av flera tillverkare. De lagren hindrar effektivt Biociden att komma ut i vattnet och orsaka skada. Du får inte blästra din båt på varvet då det ovillkorligen leder till kontaminering av markområdet som vi är ansvariga för!

Kontakta miljöansvarig om du har frågor!

Info om godkända bottenfärger hittar du här:

Godkända bottenfärger

Sidan senast uppdaterad 2018-04-26

@ 2021 Hässelby Sjösällskap