Viktiga nyheter
  • Körgrinden avstängd, kontakta Tony Sterneborg på telefon 0705-85 95 33 om du behöver använda den

Omvärldsnyheter

Hässelby Sjösällskap
BOX 5053
165 11 HÄSSELBY
Besöksadress:
Sjöbacken 75, Hässelby
Email:
info@hasselbysjosallskap.se
Tel Klubbhuset:
08-38 13 80
Bankgiro: 5095-7018
Org nr: 802001-5379

@ 2017 Hässelby Sjösällskap

X
X