Styrelsen

Bo_Olsson

Bo Olsson

Styrelseordförande

Leder vår löpande verksamhet så att årsmötets och höstmötets beslut genomförs och att HSS mål förverkligas enligt stadgar och budget. Ansvarar för Sällskapets kontakter med myndigheter, båtsportens organisationer och media.

070-6674976
bo@hasselbysjosallskap.se

Bengt Hunyadi

Bengt Hunyadi

Kassör

Ansvarar för Sällskapets bokföring och redovisning. Ansvarar för sammanställning av budget samt att löpande initiera åtgärder vid avvikelser. Ansvarar för att Sällskapet har fullgott försäkringsskydd och är kontaktman för båtägarnas egen försäkring.

kassor@hasselbysjosallskap.se

Tommy Lindroth

Tommy Lindroth

Hamnkapten

Ansvarar för vår hamnverksamhet och anläggning och har det överordnande ansvaret för nattvaktsverksamheten. Ansvarar för kontakten med kommun för våra hyrda bryggor. Upprättar fördelningsplan för hamn- och landplatser samt handlägger förändringar under säsongen. Ansvarar för hamnkostnader, hamnsintäkter samt avgifter.

070-399 00 22
hamn@hasselbysjosallskap.se

Robin Rindestad

Varvschef

Ansvarar för vår varvsverksamhet, sjösättnings- och upptagningssystem samt varvsplanen. Ansvarar för genomförande och säkerhet vid sjösättningar och upptagningar med hjälp av slipförmännen. Upprättar fördelningsplan för varvsplatser. Ansvarar för varvskostnader, varvsintäkter samt avgifter.

Email: varv@hasselbysjosallskap.se

Sidan senast uppdaterad 2022-05-28

@ 2021 Hässelby Sjösällskap