Avfallshantering

Avfallshantering
Regler:

Hässelby sjösällskaps medlemmar har skyldighet att på egen hand ta hand om och frakta sitt avfall till lämplig återvinningscentral.
HSS hänvisar i första hand till återvinningscentralen i Lövsta för allt miljöfarligt avfall, se adress nedan, alternativt likvärdig miljöstation.

Miljöfarligt avfall:

Det avfall som beskrivs nedan är exempel på avfall som räknas som miljöfarligt avfall och skall lämnas på återvinningscentral:
– Olja samt Spillolja
– Olje- och bränslefilter
– Glykol
– Bränsle och lösningsmedel
– Färgburkar av plast, glas samt metall
– Lack och färgrester
– Batterier
– El och elektronikavfall
– Sprayburkar

Viktigt att tänka på när man lämnar sitt avfall:
– Burkar/flaskor skall vara väl uppmärkta med dess innehåll.
– Penslar, trasor, tejp och annat hjälpmedel får inte stoppas i tomma burkar som är avsedda för annat.
– Sprayburkar är brand- och explosionsfarliga och skall hanteras extra varsamt.

HSS miljöstation:

På Hässelby sjösällskaps område finns en miljöstation, Se karta på anslagstavlan, som kan utnyttjas av HSS medlem om av förekommen anledning medlemmen inte kan transportera sitt miljöfarliga avfall själv.
OBS: miljöstationen är låst och för att komma åt och använda denna måste miljöansvarig för HSS alternativt styrelsemedlem kontaktas.
Hushållsavfall skall ovillkorligen transporteras bort av enskild medlem.

I miljöstationen har vi möjlighet att i mindre mängd ta hand om ovan nämnt miljöavfall, se “Miljöfarligt avfall”.
I miljöstationen finns även uppsamlingsdukar för eventuellt oljespill.

Det är förbjudet att ställa avfall av vilket slag som helst utanför miljöstationen eller på annan plats inom varvsområdet. Detta är ett brott mot vår miljöpolicy och kommer hanteras därefter.

Vid frågor vänligen kontakta miljöansvarig alternativt styrelsemedlem.

Hälsningar
Miljöansvarig / HSS

Återvinningscentral Lövsta
Adress: Lövstavägen 501, 165 72 Hässelby
Tel: 08-508 465 40
Öppettider:
Måndag – torsdag kl 10.00–20.00
Fredag – söndag kl 9.00–17.00
Med reservation för ändringar t ex under röda dagar. Läs mer om Lövstas öppettider på: http://www.stockholm.se

Sidan senast uppdaterad 2017-02-04

@ 2021 Hässelby Sjösällskap