Medlemsundersökning

Hej kära medlem!

Den 23 mars genomfördes Hässelby sjösällskaps årsmöte och det var precis som många av de möten som har genomförts i Hässelby strands kyrka genom åren, ett bra möte.
Som vanligt så var stämningen god och de närvarande medlemmarna bidrog med många kloka frågor och synpunkter.

Vi konstaterar ändå att det var betydligt fler som närvarade på mötena under pandemin då de genomfördes digitalt. Det är förstås önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar i de här mötena.

Därför skulle vi uppskatta om du svarar på denna minienkät om hur just du vill att mötena ska genomföras framöver.

De möten som det handlar om är årsmötet på våren där vi ser tillbaka på de gångna året och pratar om sådant som är på gång i klubben.

Senare under året har vi höstmötet där vi bl a bestämmer medlemsavgifter och budget för nästkommande år.

Dina synpunkter är viktiga och därför tackar vi på förhand för ditt deltagande i enkäten.

Styrelsen

Sidan senast uppdaterad 2023-09-03

@ 2021 Hässelby Sjösällskap